Matura 2023 – absolwenci

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY W LATACH UBIEGŁYCH PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU MATURALNEGO, A W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 DEKLARUJĄ PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Przypominamy, że absolwent, który zamierza przystąpić do poprawkowego egzaminu maturalnego, składa e – deklarację. … Czytaj więcej “Matura 2023 – absolwenci”

Informacja dla tegorocznych maturzystów oraz absolwentów przystępujących do egzaminów maturalnych 2023

Uczniowie klas maturalnych ZSE w Radomiu:

Do 30 września 2022 r. należy złożyć deklarację wstępną w postaci elektronicznej.
E-deklaracje należy złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU). Logowanie do ZIU jest możliwe  przy użyciu loginu i hasła … Czytaj więcej “Informacja dla tegorocznych maturzystów oraz absolwentów przystępujących do egzaminów maturalnych 2023”

Egzamin maturalny w 2022 r.– ważne informacje

Egzamin maturalny w 2022 r.– ważne informacje

Rozporządzenie 1525 (abolicja maturalna)
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje ,
na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2022 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotuobowiązkowego w części pisemnej … Czytaj więcej “Egzamin maturalny w 2022 r.– ważne informacje”