Etap szkolny ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

W piątek 25 marca 2022 roku odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Tegoroczna VII edycja dotyczyła Niemiec. Uczniowie w zespołach 3-osobowych rozwiązywali test, składający się ze 100 pytań zamkniętych i otwartych, dotyczących geografii, historii, gospodarki, kultury oraz sportu. W konkursie wzięło udział 8 drużyn z klas: 2E2, 3E1p, 3E1g oraz 3Ptp. Konkurs przeprowadziła pani Anna Własiuk.