Prezentacja oferty naszej szkoły.

Przedstawiciele ZSE zaprezentowali ofertę naszej szkoły w trzech szkołach podstawowych. Prezentacje poprowadzili w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Jastrzębi, w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzchowinach. Prezentacje poprowadziła pani Anna Gregorczyk oraz uczniowie z klasy 2lg Adam Grzegorczyk i Cezary Pomarański.