Przedstawienie oferty naszej szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu

Przedstawienie oferty naszej szkoły w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Radomiu. Prezetacje poprowadziła pani Marta Janicka oraz Adam Grzegorczyk i Paulina Lewandowska z klasy 2lg.