Podsumowanie konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

W dniu 13.06.2022 w obecności Dyrektor Szkoły, Pani Anety Stańczyk i organizatora, Pana Jacka Kowalskiego, n-la języka niemieckiego odbyło się krótkie podsumowanie dwuetapowego wewnątrzszkolnego konkursu Wiedza o krajach niemieckojęzycznych. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie zdolności i zainteresowań przedmiotowych uczniów, a także ich umiejętności komputerowych oraz – co szczególnie dziś istotne – umiejętności pracy pod presją czasu, samodzielne opracowanie informacji powiązanych z kontekstem kultury krajów niemieckojęzycznych. Zadania w konkursie polegały na jak najszybszym przygotowaniu odpowiedzi do prezentacji Power Point wysłanej na szkolną skrzynkę uczestnika konkursu i odesłaniu go do Organizatora. Konkurs składał się z dwóch etapów – I część prezentacji Power Point zawierała zróżnicowany zestaw pytań z zakresu kultury niemieckojęzycznej, po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania w I części kandydat otrzymywał kolejną prezentację POWER POINT (część II) o podwyższonym stopniu trudności. Konkurs wyłonił czterech chętnych uczniów, którzy wykazali się zaangażowaniem i różnymi wynikami czasu wykonanej pracy konkursowej, co znalazło odzwierciedlenie w zajęciu przez nich odpowiednio miejsca I (dwie osoby ex aqeuqo), II (jedna osoba) i III (jedna osoba). Uczniowie za swoją motywację oraz zaangażowanie otrzymali imienne dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz symboliczne upominki związane z kulturą Niemiec. 1. Kamil Frączek (klasa 3 Spg) i Hubert Dróżdż (klasa 3 Lg2p) – ex aeqo I miejsce 2. Maciej Warylak (klasa 3E2p) – II miejsce 3. Kinga Siek (klasa 3Spp) – III miejsce Warto uczyć się języka naszych zachodnich sąsiadów, a wszelka motywacja i zaangażowanie w procesie uczenia się są najważniejsze !