Gala VII Forum Samorządów Uczniowskich

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami wzięli udział w Gali VII Forum Samorządów Uczniowskich w Amfiteatrze. Podczas spotkania zostały wyświetlone i omówione prace konkursowe oraz zadania SU w roku szkolnym 2021/22.