Odbiór świadectw dojrzałości.

Drodzy uczniowie, odbiór świadectw dojrzałości oraz aneksów do świadectw egzaminu maturalnego 2022 będzie możliwy w dniu 05.07.2022r w sekretariacie szkoły od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Po odbiór wyżej wymienionych dokumentów proszę wchodzić pojedynczo z dowodem osobistym.

Osoby, które będą odbierać świadectwo w imieniu absolwenta muszą posiadać imienne upoważnienie pisemne oraz własny dowód tożsamości.