Matura w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022

Informujemy, że osoby, które nie  zdały jednego egzaminu maturalnego w maju 2022, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest złożenie w sekretariacie szkoły do 12 lipca 2022 w godzinach od 8.00 do 14.00 oświadczenia  – załącznik 7 (dostępny w sekretariacie szkoły).