Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski 2022/2023

Przewodniczący Szkoły: Adam Grzegorczyk kl.3Lg , 

I zastępca przewodniczącego: Tymoteusz Puła kl. 4Ptp, 

II zastępca przewodniczącego: Wojciech Włodarczyk kl.2Lgs

Opiekunowie SU: Monika Pyszczek i Anna Gregorczyk