PLAN PRACY SZKOŁY w roku szkolnym 2022/2023

DNI WOLNE:

31.10.2022 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

04.05.2023 r. egzamin maturalny

05.05.2023 r. egzamin maturalny

08.05.2023 r. egzamin maturalny

09.05.2023 r.egzamin maturalny

09.01.2023 r.egzamin zawodowy

10.01.2023r.egzamin zawodowy

01.06.2023 r.egzamin zawodowy

02.06.2023 r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

05.06.2023 r.egzamin zawodowy

TerminCzynnościUwagi
01.09.2022 r.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego   Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
 
Godz. 10.00
05 – 09.09.2022 r.Spotkania z rodzicami  Wg harmonogramu
14.09.2022 r.Zebranie Rady Rodziców Szkoły  Godz. 18.00, s.19
15.09.2022 r.Rada Pedagogiczna  Godz.18.00
Październik 2022r.Rada szkoleniowa  Wg harmonogramu
15 – 18.11.2022 r.Półwywiadówki. Prognoza ocen na
I semestr. Poinformowanie uczniów
i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych.
Wg harmonogramu
20.12.2022 r.Termin wystawienia ocen śródrocznychWg harmonogramu
21.12.2022 r.Rada klasyfikacyjna śródroczna. Szkolenie zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
Wg harmonogramu
Listopad – grudzień 2022Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowejWg harmonogramu
23 – 31.12.2022 r.Zimowa przerwa świąteczna Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).
 
03 – 05.01.2023 r.Wywiadówki – poinformowanie rodziców o wynikach klasyfikacji śródrocznej i proponowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów formach i sposobach uzupełnienia braków.Wg harmonogramu
11.01.2023 r.Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej  Godz. 18.00
01 – 23.01.2023 r.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie (sesja zimowa)   Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
 
Wg harmonogramu CKE  
Styczeń – luty 2023 r.Próbny egzamin maturalny  (bez procedur)  Wg harmonogramu
13 – 26.02.2023 r.Ferie zimowe   Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).  
 
Marzec 2023 r.Dni otwarte szkoły  Wg harmonogramu
Marzec 2023 r.RekolekcjeWg harmonogramu
Marzec 2023 r.Rada szkoleniowa  Wg harmonogramu
24.03.2023 r.Poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych. 
03 – 05.04.2023 r.Półwywiadówki.  Wg harmonogramu
06 – 11.04.2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
 
21.04.2023 r.Termin wystawienia ocen końcowych dla klas maturalnych.  Dotyczy klas czwartych
24.04.2023 r.Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas maturalnych, szkolenie PZE i ZN z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminów maturalnych.Wg harmonogramu
28.04.2023 r.Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.   Podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).  
Wg harmonogramu
04- 23.05.2023 r.Egzamin maturalny w części pisemnej.   Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz: – § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 482).
Wg harmonogramu CKE  
04.05.2023 r.Egzamin maturalny z języka polskiego – poziom podstawowy.dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
05.05.2023 r.Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom podstawowy.dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
08.05.2023 r.Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy.dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
09.05.2023 r.Egzamin maturalny z języka angielskiego – poziom rozszerzony.dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
10 – 23.05.2023r.Egzamin maturalny (ustny)Wg harmonogramu
Maj – sierpień 2023 r.Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomicznych.Wg harmonogramu
Czerwiec 2023 r.Piknik szkolny.  Wg harmonogramu
22 – 26.05.2023 r.Wywiadówki.  Wg harmonogramu
Maj 2023 r.Szkolenie ZN z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Wg harmonogramu
01.06.2023r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.  Wg harmonogramu CKE
05.06.2023 r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  Wg harmonogramu CKE
16.06.2022 r.Termin wystawienia ocen rocznych.klasy 1 – 3 technikum
19.06.2022 r.Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.  Wg harmonogramu
23.06.2023 r.Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.   Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).  
 
26.06.2023 r.Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.  Wg harmonogramu
21 – 25.08.2023 r.Egzaminy poprawkowe.  Wg harmonogramu
28.08.2023 r.Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.  Godz. 10.00